x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lovpligtige byggepladsskilte – Undgå store bøder

Byggepladsskilte er et lovkrav på byggepladsen, men hvorfor ikke udnytte denne mulighed til at markedsføre og promovere din virksomhed? Mange mennesker er naturligt nysgerrige og interessede i, hvad der bliver bygget, og samtidig er det interessant at vide, hvem der står bag projektet. Ved at bruge denne naturlige nysgerrighed bliver dit brand og din virksomhed eksponeret for flere mennesker, hvilket er god markedsføring.

Vi kan her, hos BORG Reklame, levere byggepladsskilte i høj kvalitet, og i flere forskellige materialer og størrelser. Sammen finder vi den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed, og vi vil med glæde hjælpe dig igennem hele projektet fra starten af designprocessen – til levering af det færdige produkt. Alusandwichplader er dog dem der er mest velegnede til byggepladsskilte, da de skal kunne stå imod vind og vejr. Vi kan både tilbyde det klassiske mæglersskilt, eller et større byggepladsskilt så skiltet kan ses på afstand.

Med et byggepladsskilt fra BORG Reklame slår du to fluer med et smæk – du lever op til SKATs lovkrav om lovpligtige byggepladsskilte og samtidig skaber du positiv eksponering af din virksomhed.

Regler for byggepladsskilte

Siden d. 1. januar 2013 har SKAT stillet et lovkrav om skiltning på private byggepladser, som et led i bekæmpelsen af sort arbejde. Derfor skal det fremgå tydeligt, hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen. På skiltet skal der stå både navn og CVR-nummer. Overholdes reglerne ikke, gives der bøder uden forudgående advarelser.

Kravet omfatter entrepriser på over 50.000 kr. inkl. moms. Dog gælder reglerne kun hvis arbejdet strækker sig over flere end én dag. Hvis arbejdet forløber over flere dage, skal der sættes et skilt. Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, så må de gerne have ét fælles skilt.

Hvor skal skiltet placeres?

Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og letlæselige fra den offentlig tilgængelige vej. Der er altså ikke et specifikt krav om hverken skriftstørrelse, eller hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå, blot teksten er synlig. Skiltet skal desuden være synligt i det tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladen. Det vil sige at skiltet kan tages ned uden for arbejdstiden, og sættes op igen når der arbejdes på byggepladsen. Dette kan være positivt da virksomheden kan tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri eller hærværk af skiltet.

Vær opmærksom på at et skilt i det åbne land skal respektere forbuddet mod reklamer.

Hvem har ansvaret?

Ansvaret ligger hos entreprenører og håndværkervirksomheder, som udfører arbejdet på stedet, og samtidig har ledelsesretten samt fører tilsyn med det arbejde, der udføres. De skal sørge for at skiltene er sat korrekt op, og med korrekte oplysninger. Af skiltet skal der tydeligt fremgå navn og CVR-nummer. Udenlandske virksomheder skal udover navn også skilte med deres RUT-nummer (Register over Udenlandske Tjenesteydere).

Byggerier, der er fritaget for skiltning:

Kravene om skiltning gælder ikke:

  • For entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms
  • For arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag
  • Hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sket på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område
  • Byggeri på offentlig ejet grund.
  • For arbejde, der strækker sig over længere strækninger (flere matrikler), fx kabelarbejde, nedlægning af rør, udførelse af vejarbejde.

Der skal ikke skiltes, hvis arbejdet bare opfylder én af betingelserne. Det betyder fx, at der ikke skal skiltes, når entreprisen er på højst 50.000 kr. inkl. moms, selvom arbejdet varer flere dage.

Læs mere på SKATs side her.

Læs mere om byggepladsskilte her.